دوره توانمدسازی کارکنان در ایفای بهینه نقش سازمانی
شنبه 1 دی 1397

دوره توانمدسازی کارکنان در ایفای بهینه نقش سازمانی

همایش بیست روزه دوره توانمدسازی کارکنان در ایفای بهینه نقش سازمانی در هتل هویزه تهران به پایان رسید.

این همایش با حضور اساتید به نام

جناب آقای دکتر علیرضا فیض بخش 

جناب آقای دکتر جواد فقیهی پور

جناب آقای دکتر علیرضا یوسفی

جناب آقای دکتر نصرالله ابراهیمی

جناب آقای مهندس مزدک عبایی

جناب آقای مهندس مسعود زهدی

و با حضور مدیران  شرکت نفت با محوریت موضوع منابع انسانی، خلاقیت، مدیریت استراتژیک، مدیریت مالی، مدیرین حقوقی و قراردادها و مدیریت ارتباطات برگزارشد.

نظر بدهید